info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

Hizmet Odaklı Belediyecilik

E-Belediye

e-Belediye, temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımına daha açık bir yapılanmayı ifade eder.

Daha Fazla

Online Tahakkuk

Abone sayacından endeksin okunarak, daha önceden eski bilgilerin aktarıldığı programlanmış el terminaline girilmesi, ihbarname veya faturanın direkt düzenlenerek aboneye bırakılması...

Daha Fazla

Kent Bilgi Sistemi

KBS çatısı altında, CBS ve YBS veritabanları yersel ve sözel olarak aynı kaynakta tutulur, eşleştirilir, doğrulanır ve ilişkilendirilerek, gerekli hesaplamalar, analizler ve planlar yapılır.

Daha Fazla

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun. Charlie Chaplin

Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer..  Henry Ford

Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğretmen de odur C.S. Lewıs

İnsan yaşamının amacı başkalarına hizmet etmek, şefkat göstermek ve yardımcı olmayı istemektir. Dr. Albert Schweıtzer

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.    Mevlana
Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. Thomas A. Edison
İnsanoğlu için en kutsal ibadet; çalışmak,doğruluk ve insan sevgisidir.     Hacı Bektaş-i Veli
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.  Mustafa Kemal Atatürk