info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Mali verilerin, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği esasına göre standartlara uygun olarak bütünlük, güvenirlik, kullanışlılık ve raporlama ilkeleri çerçevesinde derlenip analiz edilmesini, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerini amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini, bütçenin ve muhasebenin müdürlükler bazında ayrı ayrı takibini sağlar ve yevmiye kayıtlarının otomatik olarak merkez mahalli hizmetler müdürlüğüne aktarır.

Mizanlar program tarafından otomatik olarak kontrol edilir ve KBS ’ye EXCEL formatında aktarılır. TÜİK ’e gönderilen istatistik ve dönemsel tabloların gönderim işlemi de sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Ay sonu veya içerisinde tüm tahakkuklar, ilgili hesaplar kullanılarak muhasebeye aktarımı sağlanır ve bordroların (memur-işçi-encümen-meclis-başkan vb.) muhasebeye aktarımı gerçekleştirilir. Muhtasar, KDV, KDV tevkifatı, damga vergisi beyannameleri muhasebeden gelir idaresine kolaylıkla gönderilir.

Gelir ve Gider Yıllık Bütçe girişlerinde listeler ile seçilen hesap kodları sayesinde hızlı ve hatasız bilgi girişi sağlanır.