info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

E-BELEDİYE

e-Belediye, temel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha şeffaf, daha etkin ve verimli, vatandaşa daha yakın ve onun katılımına daha açık bir yapılanmayı ifade eder. Bu bakımdan, ebelediye kavramı hizmetlerin bir web sitesi aracılığıyla elektronik ortama taşınmasından öte arka planda gerçekleşmesi gereken değişimi de ifade eder. Bu değişim, vatandaş- müşteri8 odaklı bir hizmet anlayışının yerleşmesi, yeni bir idari yapının oluşturulması, bu teknolojileri anlayan ve kullanabilen insan kaynağının yetiştirilmesi gibi çok daha derin bir dönüşümü kapsar.

E-belediyecilik, belediyelerin e-devlet bütünü içinde kurumlar arası iletişim zincirinin sağlıklı bir parçası olabilmesini hedefler. Ayrıca belediyelerin ülke kalkınmasındaki rollerini artıracak kapsamlı bir uygulamaolarak da değer görmektedir. E-belediye, teknoloji ağırlıklı konular kadar; kamu yönetimi, hukuk veişletmecilik gibi farklı disiplinleri kapsayan bir olgudur. E-belediye, “hizmetlerin yurttaşların katılımıylaanlam kazanacağı” yaklaşımı ve belediyeciliğin doğrudan hizmet verme işlevi sayesinde e-devlet/e-demokrasi idealleriyle en iyi örtüşen bir yönetim aracıdır. İşlem ve hizmet süreleri kısaltılıp, belediyeyönetimlerinin verimliliği, etkinliği ve hizmet kalitesi arttırılabilmektedir. Yönetimde saydamlık sağlanabilmektedir. E-belediyenin, e-devlet yapısı içindeki temel rolü, yurttaşların günlük yaşamlarınıilgilendiren eylemler hakkında bilgi alırken, işlem yaparken, görüş bildirirken e-devlet fikrini benimsemelerinin sağlamasıdır. Dolayısıyla, e-belediyenin başarılı örneklerinin e-devletin yaygınlaşmasınaöncülük etmesi beklenebilir.

Webmos e-Belediye uygulaması ile sunulan hizmetler;

- Beyan sorgulama,

- Su okuma bilgileri sorgulama,

- Tahakkuk sorgulama,

- Borç sorgulama ve ödeme,

- Arsa, cadde, sokak rayiç değerleri sorgulama,

- Bina, inşaat maliyet değerleri sorgulama,

- Çevre Temizlik Vergisi tarife sorgulama,

- Arazi değerleri sorgulama,

- Sicil sorgulama,

- Evlenme başvuru işlemleri,

- İşyeri Ruhsatı başvuru ve başvuru takibi,

- İstek, şikayet, öneri başvuruları ve başvuru takibi,

- Encümen, Meclis Kararları takibi,

- Çözüm Masası ile tam entegrasyon,

- Bina aşınma oranları sorgulama,

- Tahsilat sorgulama,