info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi (KBS), kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

KBS çatısı altında, CBS ve YBS veritabanları yersel ve sözel olarak aynı kaynakta tutulur, eşleştirilir, doğrulanır ve ilişkilendirilerek, gerekli hesaplamalar, analizler ve planlar yapılır.

Konumla ilgili hesap ve detaylı bilgiye ulaşılabildiği gibi, bir hesap ve analiz sonucunun ilgili olduğu konuma yönlendirilebilir. Bilginin bütün detayları ve farklı özellikleri ile tek kaynakta tutulması doğru bilgiye daha hızlı ulaşılmasını sağlar. Böylece gereksiz emek ve zaman kaybı önlenir, bilgilerin kayıt altına alınması ve güncellenmesi kolaylaşır.

CBS'de kayıtlı konumsal bilgi (ör: mahalle haritası) ile YBS'de kayıtlı sözel bilgi (ör: abonelik) adres temel bilgisi üzerinden ilişkilendirilerek coğrafi görünüme geçilebilir. İşlemler görerek, bilerek, harita ve belge üzerinden doğrulanarak yapılabilir. Herhangi bir kaydın düzeltilmesi, imar durum tespiti, ödeme emri çıkarma, istatistiksel amaçlı bilgi alma işlemi vb. işlemlerde artık bilginin sınırı ve boyutu ortadan kalkar.