info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

Satın Alma ve Destek Hizmetleri

5018 Sayılı, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun

Belediyelerin Harcama Birimleri, Mali Hizmetler veya diğer birimlerince yürütülen, tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırların kaydıyla ilgili işlemlerin ayrıntılı takibini yapılabilir; fiş, makbuz, defter, form, cetvel ve raporları hazırlamamızı sağlar.

Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göre yapılmasını sağlar, gerekli fiş, makbuz, form, defter, liste ve raporları alabiliriz.