İŞ EMRİ DETAY RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > İş Emri işlemleri >

İŞ EMRİ DETAY RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kurumların yapacakları iş emirlerinin detaylı biçimde raporlandırıldığı ekrandır. İş emri tipi, sebebi, sonucu , bölgesi, abone türü, uygulayıcı firma, ekip ve uygulama tarihlerine göre ayrıntılı rapor alınabilmektedir. İlgili kriterler doldurulup yazdır butonuna basılır.

 

RAPOR ÖRNEĞİ

 

İŞ EMRİ SONUÇLARI RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

   Kurumların yaptıkları iş emirlerinin detaylı biçimde raporlandırıldığı ekrandır. İş emri tipi, sebebi, sonucu , bölgesi, abone ve sicil aralığına göre , defter bazlı olarak alabildikleri rapordur. İlgili kriterler girildikten sonra yazdır butonuna basılır.

 

RAPOR ÖRNEĞİ