İŞ EMRİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > İş Emri işlemleri >

İŞ EMRİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekran aracılığıyla birimlerin yapacakları iş emirleri oluşturulmaktadır.

 

 

 

1) İş emri tipi ve uygulayıcı saha ekibi mercekten seçilerek veya tuşlanarak sisteme girilir.

2) Yukarıda seçilen bölge ve iş emri tipine göre sistem otomatik olarak iş emri sıra numarasını üretmektedir.

3) Eki bilgisi mercekten seçilerek veya tuşlanarak sisteme girilir.

Kırmızı kutucuk içerisindeki alanda yer alan bilgiler abone numarası girildiğinde sistem tarafından doldurulur.

4) İş emri tipi ile iş emri sebebi mercek tıklanarak seçilir.

 

Maci kutucuk içersisinde bulunana alan sadece yeni sayaç değişim işlemlerinde doldurulur.

5) İş emri tamamlanınca sonuç kodu mercekten seçim veya tuşlama yöntemi ile sisteme girilir.