İŞ EMRİ SEBEPLERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

İŞ EMRİ SEBEPLERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verilen iş emri ile alakalı nedenlerin belirtildiği ve kayı altına alındığı ekrandır.

 

 

 

 

 

 

1) İş emri tipi listeden seçilir. “Yeni” butonu tıklandığında sistem otomatik olarak iş emri sebep sıra numarasını atar. Açıklama kısmına iş emri yazılır ve aktivasyon kodu aktif hale getirilir. Sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklandığında iş emrinin tanımlaması gerçekleştirilir.