İŞ EMRİ SONUÇ KODLARI TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

İŞ EMRİ SONUÇ KODLARI TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verilen iş emirlerinin sonuçlandırılmasına ilişkin durumların tanımlandığı ekrandır.

 

 

 

1) İş emri tipi listeden seçilir ve “yeni” butonu tıklanır. İş emri sonuç sıra numarası sistem tarafından otomatik olarak atanır. Açıklama kısmı doldurulduktan sonra aktivasyon kodu aktif hale getirilir. İş emrinin olumlu olup olmama durumuna göre seçim yapılır ve sol üst köşede yer alan

“kayıt” butonu tıklanarak iş emri sonucunun tanımlaması gerçekleştirilir.