İŞ EMRİ SONUÇLARINA GÖRE GELİR TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

İŞ EMRİ SONUÇLARINA GÖRE GELİR TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Verilen iş emrinin durumu ve sonuçlarına göre tahakkuk edilecek ücreti gösterir gelirler bu ekran aracılığıyla tanımlanmaktadır.

 

 

 

1) Kurum kayıt numarası başlığından kurum seçilir. İş emri tipi listeden seçilir. İş emri sonuç kayıt numarası merceği tıklanarak sayacın durumu seçilir.

2) Gelir kodu mercek tıklanarak seçilir.

3) Hesaplama formülü manuel olarak yazılır. Aktivasyon kodu aktif olarak seçilir ve sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanarak iş emri sonuçlarına göre gelir tanımlaması gerçekleştirilir.