İŞ EMRİ TİPİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Saha işlemleri Parametreleri >

İŞ EMRİ TİPİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

İş emri tiplerinin tanımlanması bu ekrandan gerçekleştirilir. İş emrinden kasıt sayaç takma, açma ve kapama işlemleridir.

 

 

 

 

 

1) Listeden kurum seçilir. “Yeni” butonu tıklandığında sistem otomatik olarak kayıt sıra numarası atar. Açıklama kısmına iş emrinin adı yazılır. Yeni sayaç olup olmama durumu seçilir. Sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanarak iş emri tanımlaması gerçekleştirilir.