İŞ EMRİ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

İŞ EMRİ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   İş Emirleri İşlemleri, Su Tahakkuk Gelirleri

alt başlığında yer almaktadır. Suya ilişkin iş emirlerinin verildiği modüldür.