MEMUR MAAŞ VERGİ MATRAHLARI İZLEME EKRANI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > Memur Maaş > Puantaj ve Tahakkuk İşlemleri >

MEMUR MAAŞ VERGİ MATRAHLARI İZLEME EKRANI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Bu ekran bir sicilin hangi ayda hangi vergi diliminde olduğunu kümülatif gelir vergi oranını, gelir vergisi matrahını , damga ve sgk matrahını izleyebileceğimiz ekrandır. Rakamları ayrı olarak görebildiğimiz gibi toplam kalem şeklinde de görüntüleyebiliriz.