ABONE BİLGİLERİ GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Abone ve Sözleşme İşlemleri >

ABONE BİLGİLERİ GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Abone olmak isteyen kişilerden alınan bilgiler dahilinde abonelik oluşturulacak adresin tanımlama işleminin gerçekleştirildiği ekrandır.

 

 

 

1) Abone Numarası sistem tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Kırmızı çerçeve içine alınan alanlar manuel olarak doldurulur.

2) Sayaç çapı kurumun vermiş olduğu bilgiye göre doldurulur. Kimi belediyelerde bu bilgiye ihtiyaç duyulurken, bazı belediyelerde gerek duyulmamaktadır.

3) Komşu abone numarası sahaya çıkacak personelin haneye ulaşmasını kolaylaştırmak için doldurulur.

4) Aboneliğin yapılacağı adres, mercek tıklandıktan sonra açılan ekranda bina kayıt sıra numarası yazılarak bulunur.