ABONE BİLGİLERİ RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları >

ABONE BİLGİLERİ RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Su raporlarının ilk alt başlığında yer almaktadır.

Abone Bilgileri Raporları, abone listesi, defter/sayfa/taksim sıralı abone listesi, abone türü icmali ile abone grupları yıllık fiyat tarife bilgileri ortalamasını kapsamına almaktadır.