ABONE FAALİYET TÜRLERİ VE TEMİNAT PARAMETRELERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

ABONE FAALİYET TÜRLERİ VE TEMİNAT PARAMETRELERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0117

 

 

   Bu ekranda abone faaliyet türlerine ilişkin (meskenlerde geçici ve yapı kullanım izni olanlar-işyerlerinde işyeri olurlu ticarethane vs.) tanımlamalar yapılmaktadır.

 

1) Kurum ve abone türü seçildikten sonra “yeni” butonuna tıklanır.

2) Faaliyet sıra numarası

otomatik olarak atanır.

3) Açıklama kısmına tanımlanması istenen su abone faaliyetinin adı yazılır.

4) Teminat kıstas tonajı ve teminat ücreti manuel olarak doldurulur. Aktivasyon kodu aktif hale getirildikten sonra sol üst köşede yer alan “kayıt” butonuna basıldığında su abone faaliyetinin tanımlanması gerçekleşmiş olur.