ABONE, SİCİL, DEFTER VE VADE TARİHLERİ BAZINDA TOPLAM

BORÇ RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

ABONE, SİCİL, DEFTER VE VADE TARİHLERİ BAZINDA TOPLAM

BORÇ RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bir kuruma ilişkin raporlar arasında belirli tarihlerde belirli abonelerin borçlarını görüntüler. Görüntülenen bu raporda borç tutarı kıstas alınmaktadır.

 

 

 

 

 

1) Kurumun adı belirlendikten sonra modül kayıt numaralarından raporu alınacak modülün başlığı seçilir.

2) Alınacak raporun ilk ve son tarih aralıkları ile ilk ve son sicil numaraları yazılır.

3) Raporda yer alması istenen ilk abone ile son abonenin numaraları yazılır. İlk ve son vade tarihi manuel olarak yazılır.

4) İlk defter ve son defter numaraları manuel olarak yazılır.

5) Rapor almak için minimum fatura sayısı yazılır.

6) Minimum borç tutarı ile maksimum borç tutarı manuel olarak yazılır.

 

7) Sicil/ abone adresi olma durumuna göre adres seçilir. Su abone türleri mesken, resmi daire olup olmama durumuna göre seçilir. Su sayacının olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı su sayaç durumları listesinden seçilir.

8) Gecikme faizi uygulanma durumu var/yok seçeneklerinden seçim yapılarak işleme konulur. Yazdırılacak rapor çeşidi de seçeneklerden belirlenerek sol üst köşede yer alan “yazdır” butonuna tıklanır. Böylece abone, sicil, defter ve vade tarihleri bazında rapor yazımı gerçekleştirilir.