ABONE TÜRÜ İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Abone Bilgileri Raporları >

ABONE TÜRÜ İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilen kuruma ait sözleşme durumuna göre özet abone türleri raporunun alındığı ekrandır.

 

 

 

1) Kurum seçilir ve sözleşmenin durumu belirtilir.

2) İlk abone ile son abone numarası yazılır.

3) İlk defter ile son defter numarası yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra icmale ulaşmak için “yazdır” butonuna tıklanır.

 

 

RAPOR ÖRNEĞİ