ABONE TÜRÜ VE DÖNEM BAZINDA BAKİYE RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

ABONE TÜRÜ VE DÖNEM BAZINDA BAKİYE RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilen kurumun, sınırlanan gelir modülü aralığında belirli işlem tarihindeki suyla ilgili bakiyelerini görüntülediği ekrandır. Bu ekranda hesabın doğru görüntülenmesi için KDV’nin dahil olma durumu ile gelir tahakkuk türü önem taşımaktadır.

 

 

 

 

 

1) Kurumun adı seçildikten sonra ilk gelir modülü ile son gelir modülünün numaraları manuel olarak yazılır.

2) İlk abone ile son abonenin numarası manuel olarak yazılır.

3) İlk defter ile son defter numaraları yazılır.

4) İşlem tarihi manuel olarak yazılır ve raporun dönemsel/ yıllara göre durumu seçilir.

5) KDV eklenecek mi sorusuna evet/hayır seçimi yapılarak gelir tahakkuk türü seçilir. Rapor tipi

seçildikten sonra sol üst köşede yer alan “yazdır” butonu tıklanır.