ABONE TÜRLERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

ABONE TÜRLERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekranda abone türlerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır. Türden kasıt mesken, işyeri vs. olma durumudur.

 

 

 

1) Kurum seçimi yapıldıktan sonra “yeni” butonu tıklanır. Sıradaki abone türü kodu atanır.

2) Tanımlanacak abone türünün adı açıklama kısmına yazılır.

3) Gecikme zammı alınacaksa “evet”, alınmayacaksa “hayır” seçeneği işaretlenir.

4) Abone grubu seçeneklerden seçilir.

 

5) Ortak mesken türü ile ortak işyeri türü kutucuklarının yanındaki mercekten tıklanarak seçilir.

6) Hane ve işyeri sayısının istenme durumuna göre seçim yapılır.

7) Ortalama sarfiyat miktarı manuel olarak yazılır. Aktivasyon kodu aktif hale getirildikten sonra sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanarak abone türü tanımlanır.