ABONE TÜRÜNE GÖRE DÖNEMSEL FATURALAR ALACAK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Diğer Çeşitli Raporlar >

ABONE TÜRÜNE GÖRE DÖNEMSEL FATURALAR ALACAK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fatura alacak raporlarının abone türü esas alınarak dönemsel yazdırıldığı ekrandır.

 

 

 

 

1) İşlemin gerçekleştirildiği kurum seçilir. İlk ve son tarih dönemleri yazılır.

2) İlk sicil numarası ile son sicil numarası yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra sol üst köşede yer alan “yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.