ABONE TÜRÜNE GÖRE TÜKETİM VE TAHAKKUK RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Su Tahakkuk Raporları >

ABONE TÜRÜNE GÖRE TÜKETİM VE TAHAKKUK RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Su abonesi türlerine bağlı değişkenlik gösteren raporların görüntülendiği ekrandır.

 

 

 

 

 

 

1) Kurum seçimi yapıldıktan sonra ilk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

2) İlk dönem ve son dönem tarihleri manuel olarak doldurulur. İlk ve son tarih aralıkları yazılır.

3) Abone grubu seçeneklerinden abonenin ait olduğu abone türü seçilir.

4) Su abone türleri listesinden abonenin türü seçilir.

5) Gelir tahakkuk türü seçeneklerinden tahakkukun türü seçilir. Rapor seçeneklerinden seçim yapıldıktan sonra sol üstte yer alan “yazdır” butonu tıklanır.