ABONE VE SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi >

ABONE VE SÖZLEŞME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

     Gelir Programları ana başlığı altında yer alan Su Tahakkuk Gelirleri sol ekranda yer alan 8 alt başlıktan oluşur. Abone ve sözleşme işlemleri başta olmak üzere su tahakkuk konusunda gerekli işlemlerin yapıldığı modüldür.

 

 

 

 

 

    Abone ve Sözleşme İşlemleri, abone bilgileri girişi, sözleşme girişi, abone adres bilgisi güncelleme ile diğer ilk abonelik gelir tahakkukları modüllerini içermektedir. Sicili bulunan kişinin bütün abone ve sözleşme işlemleri bu modüllerin açıldığı ekranlardan yapılır.