AGİ PARAMETRİK TANIMLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi >

AGİ PARAMETRİK TANIMLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

agiparametriktanimlar

   AGİ Parametrik Tanımlar Bölümünde;

 

*AGİ Yasal Paremetre Tanımı

*Bakmakla Yükümlü Olunan Çocukların Durum Parametrik Bilgi Tanımı ekranları bulunmaktadır.