AGİ YASAL PARAMETRE TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Personel Maaşları ve Özlük Takibi > İşçi ve Memur Asgari Geçim İndirimi > AGİ Parametrik Tanımlar >

AGİ YASAL PARAMETRE TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

agiyasalparametretanimi

 

 

 

 

 

 

   AGİ parametre oranlarını ve hesaplama formüllerini giriş için kullanılır.

   Bu oranlar program yüklendiğinde tanımlı olarak gelmektedir.

   Maaşın sağlıklı hesaplanması açısından bu oranların doğru girilmesi gereklidir.