AKTİF SU TAHAKKUK DÖNEMİ AÇILMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Program Parametreleri > Su Genel Parametreleri >

AKTİF SU TAHAKKUK DÖNEMİ AÇILMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bu ekran aracılığıyla aktif su tahakkuk dönemlerine ilişkin tanımlamalar yapılmaktadır.

 

 

 

1) Kurum listeden seçilir. Su aktif döneminin ismi otomatik olarak gelir.

2) Alan değerine dönem tarihi yazılır. Açıklama kısmı doldurulduktan sonra sol üst köşede yer alan “kayıt” butonu tıklanır.