ALACAK FAZLALIĞI SIRASINDA BAKİYE RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Diğer Çeşitli Raporlar >

ALACAK FAZLALIĞI SIRASINDA BAKİYE RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aşağı açılır listeden seçilen kurumun alacak fazlalığı sonucu oluşan bakiyelerinin raporlandığı ekrandır.

 

 

 

 

 

1) Raporu alacak kurum seçilir. Rapor alınacak dönemin belirlenmesi için ilk tarih ve son tarih yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra sol üst köşede yer alan “yazdır” butonu tıklanır.