ALIM ONAY BELGESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Veri Girişi İşlemleri >

ALIM ONAY BELGESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Doğrudan Temindeki 22. maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya

kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur.

 

   Alım Onay Belgesi başlığına girdiğimiz zaman, doldurulması gereken 16 bilgi alanı bulunmaktadır. Örnek ekran görüntüsü ile bu alanların dolduruluş sırası ve düzenini inceleyebiliriz.

 

1. Harcama Birimini alımı yapan birime göre seçeriz.

2. Dosya numarasını mercekten seçip, ana ekranımıza getiririz. Mercekten seçildikten sonra malzemeler ile ilgili tüm bilgiler sistem tarafından otomatik olarak gelecektir.

3. Belge numarası belirlenir.

4. İş Tanımı bilgileri daha önceden tanımladığımız için, sistem tarafından otomatik olarak gelecektir.

5. İş Niteliği - İş Miktarı ve varsa Yatırım Proje Numarası bilgisi yazılır.

6. 6-7-8-9 nolu alanlarımızın bilgilerini otomatik olarak doldurmak için, Bütçe Kodları kutucuğundan alımın yapılacağı ödeneği seçeriz. Daha sonrasında ilgili alanların otomatik olarak dolduğunu görürüz.

7. Sistem tarafından otomatik verilir.

8. Sistem tarafından otomatik verilir.

9. Sistem tarafından otomatik verilir.

10. Doğrudan temin alım usülü seçilir.

11. Yaklaşık maliyet sistem tarafından otomatik verilir.

12. Kullanılabilir ödenek sistem tarafından otomatik olarak verilir.

13. Teklif sözleşme türü bilgisi yazılır.

14. İlgili alıma açıklama bilgisi yazılır.

15. Onaya sunan kişi bilgisi yazılır.

16. Onaylayan bilgileri yazılır ve kayıt tuşuna basılır.

 

 

Dosya numarası merceğine tıklandığı zaman ise;

 

Merceğe basıldığı zaman tüm dosya numaralarının olduğu kayıtlar, ana ekranımıza listelenmektedir.

Ekranın tüm bilgilerinin doldurulmuş şekli aşağıdaki gibidir;