AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLENDİRMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Diğer Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLENDİRMELERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Amortisman, duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade etmektedir.

İşletmeler kullanmak üzere aldığı maddi duran varlıkları normal şartlarda bir yıldan daha uzun

sürelerde kullanırlar.

   Bu nedenle, maddi duran varlıkların ekonomik ömrü boyunca gider yazılması gerekir.

   Böyle yapılarak maddi duran varlık kullanıldığı muhasebe dönemlerine dağıtılarak gider yazılmış

olur ve muhasebenin dönemsellik kavramı yerine getirilir.

 

Amortisman Ayırma Şartları:

- İşletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması

- Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması

- Değerleme gününde envantere dahil ve kullanıma hazır olması

- İktisadi kıymetin değerinin 800 TL’yi (2014 yılı için) aşması’dır.

 

   Bu haliyle amortisman fişi, yukarıda yer alan ekran aracılığıyla yapılmaktadır.

   Amortisman işlemi yapıldıktan sonra, bu ekrandan muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilir.

   Belgeyi düzenleyen birim, Yevmiye tarihi, İlgili ve Belge düzenleme nedeni girildikten

sonra“İşlem” butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.