ARAZİ BEYAN GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri >

ARAZİ BEYAN GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Emlak Beyanı, Gelir Programlarının ikinci modülü olduğu için sistem  “2” modül numarasını otomatik getirir.

 

   Sicil numarası yazılır veya mercek tıklanarak bulunur.

   Beyan tarihi takvimden işaretlenebileceği gibi manuel olarak da yazılabilir.

   Beyan türü seçeneklerden seçilir. Beyan dönemi yazılır.

   Bina numarası ve beyan sıra numarası otomatik olarak atanmaktadır. Aynı mükellefe ait birden fazla beyan alınması durumunda bina numarasının yanında yer alan “K” şeklinde kısaltılmış olan “kopyala” butonundan yararlanılır. Ardından “+” tuşuna basılarak açılan ekranda “Y” şeklinde kısaltılmış olunan “yapıştır” butonu tıklanır.