ARSA BEYAN GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri >

ARSA BEYAN GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Emlak Beyan İşlemleri menüsü altında bulunan Arsa Beyanı Girişi tıklandığında yukarıdaki pencere açılacaktır.

 

1) Beyanı alınacak mükellefe ait sicil numarası manuel olarak ya da mercek aracılığıyla bulunarak sisteme girilir. Beyan tarihi, beyan türü, dönemi girilir.“ENTER”  tuşu aracılığıyla ilerlenerek bina numarası ve beyan sıra numarası bölümlerinin sistemde otomatik çıkması sağlanır.

2) Ekranda görüntülenen mavi alan adres tanımlama için kullanılmaktadır. Mahalle ve sokak numaraları mercekten tıklanarak seçilir. Pafta/Ada/Parsel numaraları manuel olarak doldurulur. “sorgula” butonu ile daha önceden sistemde kayıtlı olan adres bilgilerine kolaylıkla ulaşmak mümkündür.

3) Mükellefin muafiyet durumuna göre muafiyet çeşidi, muaf olduğu yıl ve muafiyet süresi doldurulur. Arsanın iktisap tarihi doldurulur. Tapu cilt sayfa, arsa alanı pay oranları arsa tapusunda bulunan bilgilere göre doldurulur. Beyan geliş türü ve başvuru tipi seçeneği seçilir ve posta tarihi yazılır. Ekranın sol üst köşesinde bulunan “Hesapla” butonu tıklandıktan sonra “Kayıt” butonuna basılır.