ASANSÖR, KALORİFER VE VERGİ ZAYİİ PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Program Parametreleri >

ASANSÖR, KALORİFER VE VERGİ ZAYİİ PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

1) Kurum seçildikten sonra Cari Yıl yazılır veya mercek yardımıyla bulunur.

2) Asansör Vergi Oranı ve Kalorifer Vergisi Oranı manuel olarak doldurulur.

3) Vergi Zayii Gelir Türü mercekten bulunur.

4) Vergi Zayii Tahakkuk Türü seçilir ve ardından Kayıt butonuna basılır. İşlem tamamlanmış olur.