AZALAN VE ARTAN TAHAKKUKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Gelir Muhasebeleştirme İşlemleri >

AZALAN VE ARTAN TAHAKKUKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ay içinde gerçekleşen terkin veya ara tahakkuk işlemleri sonucu, - cari veya + cari tahakkukları muhasebeleştirme işlemi bu ekran aracılığıyla yapılır.

   Belgeyi düzenleyen birim, yevmiye tarihi, ilk ve son işlem tarihi, ilgili ve son olarak belge düzenleme nedeni yazıldıktan sonra sol üstte yer alan “İşlem” butonu tıklanarak yevmiye oluşturulur.