BANKA EKSTRE GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Diğer Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Banka Ekstre İşlemleri >

BANKA EKSTRE GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Gün içinde oluşan çek ve gönderme emri işlemlerinin banka ekstresine dönüştürüldüğü ekrandır.

   Belge tipini seçinizde bırakarak tüm evrakları bir seferde yapabileceğimiz gibi, çek veya gönderme emri seçilerek ayrı ayrı ekstre oluşturabiliriz.

 

   İlk tarih son tarih aralığı girildikten sonra “Enter” butonuyla ilerlendiğinde tarih aralığında oluşturulmuş fişler ekrana dökülecektir.

   Ekstre tarihide girildikten sonra işlem şöyle devam ettirilir;

 

 

   Ekran görüntüsünde yer aldığı gibi tarih aralığı girilince ilk bölüme fişler dökülür. Üstte kırmızı kutu içine alınan artı tuşuna basılarak ekstre oluşturulur.

   Ekran şu görüntüyü alacaktır;

 

 

   Tüm ekstreler artı tuşuyla alt kısma taşındığında işlem sona ermiş olur. Tekrar silmek istediğimizde ise kırmızı kutu içine alınmış çarpı tuşuna basarak ekstreyi temizleyebiliriz.