BANKA EKSTRE İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Diğer Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

BANKA EKSTRE İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

bankaextre

 

   Banka Ekstre İşlemlerinde;

 

Banka Ekstre Girişi

Banka Ekstre Listesi

Çek ve Gönderme Emirleri Listesi

Banka Ekstrelerinin Otomatik Muhasebeleştirilmesi ekranları bulunmaktadır.