BANKA EKSTRE İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri >

BANKA EKSTRE İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Gün sonu Banka Ekstre işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Gün içinde muhasebeleştirilen; Çek ve Gönderme Emirlerinin ekstrelerinin oluşturulduğu işlemdir.