BANKA EKSTRELERİNİN OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Diğer Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Banka Ekstre İşlemleri >

BANKA EKSTRELERİNİN OTOMATİK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Oluşturulan banka ekstreleri bu ekran aracılığıyla muhasebeleştirilir.

   Belgeyi düzenleyen birim, muhasebeleştirilecek ekstrelerin tarih aralığı, evrak işlem türü, banka hesap kodu, düzenleyen, memur, ilgili ve düzenleme nedeni alanları doldurulduktan sonra “İşlem” butonuna basılarak muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olur.