BANKA HESAPLARI BİLGİ FORMU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

BANKA HESAPLARI BİLGİ FORMU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Açılan ekranda önce “Yazdır” sonra “İndir” butonları tıklanarak rapora ulaşılır.