BANKA TESLİMAT GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Yardımcı Muhasebe İşlemleri > Banka Teslimat İşlemleri >

BANKA TESLİMAT GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bankaya yatırılacak tahsilatların girişini bu ekrandan yapmaktayız.

   Teslimat seri ve sıra numaraları, teslimat özel numarası, tarihi, hangi hesaba yatacağı, yatırılacak tutar, veznedar numarası, teslim eden ve muhasebe yetkilisi alanları doğru bir biçimde doldurulduktan sonra “Kayıt” butonu tıklanarak giriş gerçekleştirilir. “Yazdır” butonu tıklanarak teslimat müzakeresine ulaşılır.