BİLDİRİM TİPLERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Basın Yayın Halkla İlişkiler Modülü > Hizmet Masası > Hizmet Masası Genel Parametre Tanımları >

BİLDİRİM TİPLERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Bildirim tipleri tanımı ekranlarından Bildirimin niteliği hakkında bilgiler tanımlanır.

   Bildirimin telefon yoluyla, şahsen ya da e-posta yoluyla iletişim şekliyle yapıldığı tanımları yer alır ve bu ekran üzerinden tanımlanır.

   Sıra numarası otomatik olarak gelir açıklama kısmına yazmamız gereken tanımı yazar ve kayıt tuşuna basarız.

 

 

 

 

   Sıra numarası merceğine basıldığı zaman tanımlamış olduğumuz açıklamaları görebiliriz.

   Yandaki ekranda örneği inceleyebiliriz.