BİNA BEYAN GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Beyan İşlemleri >

BİNA BEYAN GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Modül numarası otomatik çıkan beyanda sicil numarasının yazılması gerekir.

2) Beyan türü mesken, işyeri olma durumuna göre seçilir. Beyan dönemi manuel olarak yazılır.

3) Bina numarası ilk beyanda otomatik olarak “1” atanır. Aynı sicile ait farklı bina beyanlarında numara otomatik olarak artar.

 

 

emlakkisayollar

Aynı bina numarasına ait beyan sıraları da manuel olarak arttırılır. Aynı binaya ait ikinci beyan girilirken yukarıda bahsi geçen “K” butonuna basılarak daha önce girmiş olunan bina bilgileri kopyalanır. Sonra “Y” butonu ile yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. İlk beyandan farklı olarak yeni beyanın tapu bilgileri manuel olarak doldurulur.

 

 

   Ekranda görüntülenen mavi ekran adres tanımlama için kullanılmaktadır.Apartman ve site adı tapu bilgilerine istinaden doldurulur.Mahalle ve sokak numaraları mercekten tıklanarak seçilir.

   Pafta/Ada/Parsel numaraları manuel olarak doldurulur.  “sorgula” butonu ile daha önceden sistemde kayıtlı olan adres bilgilerine ulaşmak mümkündür.

 

   Dış kapı numarasının doldurulması adres bilgilerine ulaşılmasını sağlamaktadır. Apartmanların farklı sokaklara açılan iki kapısı olması durumunda ikinci dış kapı numarasının da yazılması yararlı olacaktır.

   Apartmanın ait olduğu blok numarası yazılır.

 

   Bağımsız birim numarası tanımlanmak isteniyorsa iç kapı numarasının da yazılması gerekir. Sokak m² bedeli kullanıcının girmiş olduğu bilgilere istinaden ekrana gelmektedir.

1) Mükellefin emekli olma durumuna göre emeklilik tarihi yazılır. İskan var mı sorusuna bilgiler dahilinde cevap verilir. Mükellefin muafiyet durumuna göre muafiyet çeşidi, muaf olduğu yıl ve muafiyet süresi doldurulur.

2) İnşaatın türü/sınıfı seçilir. Bina kullanım şekli seçeneklerden seçilir. İnşaat bitim tarihi/ iktisap tarihi manuel olarak yazılır.

 

NOT: Beyan arşivde dosyalanmak istenilir ise; “Arşiv no oluştur” butonu tıklanarak arşiv numarası alınır.

 

 

 

 

 

 

 

   1) Ekranın diğer kısmında yer alan tapu/cilt/sayfa bilgiler tapuda yer alan ilgilere uygun biçimde doldurulur. Bina yüzölçümü/hisse oranına ait bilgiler yazılır.

Arsa Alan Pay Oranı yine tapuya göre yazılır. Beyan geliş türü, posta tarihi ve başvuru tipi seçilir.

   2) Mükellefin beyanının kapatılması durumunda beyan kapama tarihinin yazılması gerekir.

   3) İştirakçi sayısı, kısıtlılık m² ve başlangıç tarihi tapu bilgilerine uygun biçimde doldurulur. Asansör-kaloriferin olma durumuna göre seçim yapıldıktan sonra sol üst köşede yer alan

HESAPLA butonuna basılır.

   KAYIT butonuna basılarak ilgili beyanın kaydı tamamlanır.

   Beyanı yapılan vergi tutarı TAHAKKUK butonuna basılarak görüntülenir.

 

 

 

 

   Açılan pencerede Vergi Dışı Diğer Tahakkuk seçeneği bilgisi girilir.

   İlk yıl muafiyeti uygulaması seçeneği uygun şekilde işaretlenir.

   Vergi Zayi uygulaması seçenekten işaretlenir.

   Tahakkuk makbuzu yazdırılmak istenirse “evet” işaretlenir ve TAHAKKUK ONAY butonu tıklanır.

 

Oluşturulan beyan bilgileri 24 saat içerisinde yetki verilen kullanıcı tarafından tahakkuk butonu yanında yer alan  “SİL” butonu kullanılarak silinir.  Sil butonunun yanında yer alan diğer butonların işlevleri şu şekildedir:

 

Rayiçler: Sistemde kayıtlı olan rayiç bedellerinin liste halinde görüntülenmesini sağlar.

 

 

 

 

   Yeni: Sisteme girilen beyandan sonra yeni beyan girişleri için “YENİ” butonu tıklanır.

   Kopyala: Belirli bir dönemde bir sicile ait bir ya da birden fazla binanın beyanının kopyalanması amacıyla kullanılır.

 

BEYAN KAPAMA

 

 

 

 

 

   Belirli bir sicilin bir veya birden fazla döneme ait olan beyanının toplu kapatılmasını sağlar.

   Bilgiler girilip beyan kapama tıklandığında ilgili beyanlar kapanır.

 

ARKA BEYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu ekran mükellefin borcunun olmadığına dair bilgiyi içermektedir. Mükellefe bilgi amaçlı yazdırılarak verilir.

 

İŞTİRAKÇİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Beyan üzerinde hak sahibi olan kişilerin görüntülendiği ve bilgilerinin girildiği ekrandır.

 

PARSEL

 

 

 

 

   Bu buton daha önce kaydı gerçekleştirilmiş olunan emlak beyanlarını içermektedir.