BİRİMLERİN İMZA YETKİLERİ TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

BİRİMLERİN İMZA YETKİLERİ TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Kurumsal Bütçe Kodu seçildikten sonra sıra numarası otomatik gelecektir.

   Yetkilinin adı ve soyadı yazılıp, unvanı girilir. Harcama yetkilisi olma durumu belirlenip “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.