BÜTÇE BİRİM KODLARI TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

BÜTÇE BİRİM KODLARI TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Bütçe kaydı yapılırken önce Birim teklifi daha sonra sırasıyla Üst yönetici, Sayman ve Meclis teklifi girilir.

   Bu birimlerin tanımlandığı ekrandır.

   Sıra numarası verilip açıklama kısmı doldurulduktan sonra “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.