BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABININ KAPATILMASI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Cari Yıl Sonu Fişlerinin Oluşturulması >

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABININ KAPATILMASI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Belgeyi düzenleyen birim seçildikten sonra yevmiye numarası otomatik gelecektir.

   Yevmiye tarihi yazıldıktan sonra, ödenek kapama fişi oluşturulan cari yılın ilk günü ile son gün aralığı girilir. İlgili ve belge düzenleme nedeni mercek yardımıyla seçilir ardından “İşlem” butonu tıklanarak yevmiyeye ulaşılır.