BÜTÇE EKONOMİK KODLARI TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Bütçe Kodları ve Hesap Planı Girişi > Kurumsal Bütçe Kodları Tanımları >

BÜTÇE EKONOMİK KODLARI TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Bütçe ekonomik kodları 4 düzey olarak tanımlanır.

   Ekranda bütçe kod tipi gelir, gider veya finansman bütçesinden biri seçilir.

   Ekonomik bütçe kodları ilk satırdan başlayarak kayıt işlemi yapılır.     Açıklama kısmı doldurulduktan sonra yasal dayanak girilir.

   Ardından “Kayıt” butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

   01 Personel Giderleri, 0101 ise memurlardır. 0101001 Temel Maaşları belirtir.

   Ekonomik bütçenin 4 düzey olma zorunluluğu nedeniyle 010100101 yani dördüncü düzey de Temel Maaşlardır.