BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP İCMALİ (FORM:4-1)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gelir Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP İCMALİ (FORM:4-1)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra icmalin alınmak istendiği yevmiyelere ait tarih aralığı girilir.

   İlk ve Son Ödenek tarihi girilerek rapor düzeyi belirlenir. “Yazdır” butonu tıklanarak icmale ulaşılır.