BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra tarih aralığı girilerek “Yazdır” ve “İndir” butonları sırasıyla tıklanarak rapora ulaşılır.