BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI (FORM:3-10)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri > Gider Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri >

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI (FORM:3-10)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Yukarıda yer alan ekranda “Yazdır” butonuna tıklanarak rapora ulaşılır.