BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Ödenek tarihi girildikten sonra, kurumsal bütçe kodu aralığı belirlenir.

   Tek bir birime ait rapor istendiğinde ilk ve son kurumsal kod alanlarına aynı kodun yazılması yeterlidir.

   Raporun kaç düzey alınmak istendiği belirlendikten sonra muhasebe birimi seçilerek, muhasebe yetkilisinin adı, soyadı yazılır. “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.