BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Cari yıl belirlendikten sonra ilk ve son kurumsal kod bilgisi girilir.

   Tek bir birime ait rapora ulaşılmak istenirse kurumsal kod alanları sınırlandırılmalıdır.

   Yevmiye tarihi girildikten sonra Muhasebe yetkilisinin adı yazılarak “Yazdır” ardından da “İndir” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.